"Klimatmötet måste leda till åtgärder"

På lördagen presenterade FN:s klimatpanel den sista rapporten inför det stora klimatmötet på Bali i december. Det är en sammanfattning av de tre vetenskapliga rapporter som har kommit under året, och som betonar vilken av handling för att möta klimatförändringarna.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon presenterade rapporten i spanska staden Valencia.

– Bara målmedvetet agerande duger när 190 länder samlas på Bali i december, sa Ban Ki-Moon. 

Lasse Gustavsson, Världsnaturfondens generalsekreterare i Sverige, tycker att rapporten är en viktig pådrivare inför FN:s klimatkonferens på Bali.

– Nu finns ju ingen chans för någon att förneka klimatförändringarna. Här finns ett mycket starkt vetenskapligt bevis för det här, och rapporten pekar mycket tydligt på behovet av att vi handlar nu, säger Lasse Gustavsson.

Kommer rapporten att få något betydelse när man nu samlas på Bali för att förhandla, tror du?

– Förhoppningsvis får vi en politisk diskussion på Bali som tar det här på största allvar.

Rapporten slår fast de slutsatser som forskarna har blivit alltmer övertygade om. Klimatförändringarna beror i huvudsak på människans aktivitet, på vår förbränning av kol och olja, avskogning med mera.

Förändringen av klimatet har gått snabbare än väntat, och rapporten säger att man inte kan utesluta ytterliga plötsliga och oåterkalleliga förändringar.

”Sverige måste ta ledande roll”
Lasse Gustavsson tycker att Sverige måste ta en ledande roll genom att minska egna utsläpp och bistå Kina och Indien med energieffektiv teknik.

– Om vi tittar på den enorma expansionen av Kinas och Indiens ekonomier, så vill vi ju se en exportpolitik som ser en möjlighet att hjälpa till att lösa klimatutmaningen för dem, men också att tjäna pengar på den kompetens som Sverige har, säger Lasse Gustavsson.

Vid mötet på Bali kommer olika nationella intressen att komma i konflikt med målet. Men länder som USA och länderna i Europa har ett särskilt ansvar, anser Lasse Gustavsson.

– Vi i den rika världen måste gå före. Dels för att vi har råd, men också för att det är våra utsläpp som historiskt har lett till den situation vi har idag.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se