Svårt hitta bostäder åt patienter inom rättspsyk

Väntan på ett boende kan bli alldeles för lång inom rättspsykiatrin i Västmanland. Det leder till allvarliga konsekvenser för patienterna och höga kostnader för landstinget. Det konstateras i en kritisk så kallad revisionsrapport.

Enligt granskningen är rättspsykiatrin i Västmanland inte effektiv när det gäller vården av de långvarigt psykiskt sjuka. Det är svårt att hitta boenden till patienterna ute i kommunerna, framför allt i Västerås och Sala. Det får till följd att dömda patienter blir kvar inom slutenvården, och behandlingen och utskrivningen av patienterna bromsas upp.

Allra svårast är det att hitta boende till patienter som ska ut på permission. Just nu väntar elva permissionsklara patienter i länet på boende, en person har väntat i fem år, en annan i mer än tio år, enligt revisionsrapporten.

Kostnaden för landstinget är 12,5 miljoner kronor om året för de här patienterna. Carl-Göran Carlsson, chef för rättspsykiatrin i Västmanland, har ännu inte hunnit läsa rapporten men är väl medveten om problematiken. Framförallt är den långa väntan ett bekymmer för patienterna själva, men dessutom tar färdigbehandlade patienter upp platser som kunde behövas till andra, säger han.

Men en liten lättnad är nu på gång. I samarbete med Västerås stad invigdes i början av november ett gruppboende i Lillhärad utanför Västerås, som kan ta emot sex patienter, berättar Carl-Göran Carlsson. Och fler satsningar är på gång inom rättspsykiatrin.

I genomsnitt döms 14 personer per år till rättspsykiatrisk vård i Västmanland. Vårdtiden är oftast omkring 5 år.