Skola i Karlskoga granskas av Skolverket

Skolverket granskar nu en skola i Karlskoga efter anmälan om att en elev utsatts för kränkande behandling.

Det är en förälder som har gjort anmälan till skolverket. Bland annat ställs frågor kring att det inte finns någon pedagogiskt utbildad personal som undervisar klassen.

Skolverket kräver att skolan i Karlskoga yttrar sig om det här.