Nya svenskar ska få fadder enligt förslag

Alla nya svenskar med utländsk bakgrund som kommer till Katrineholms kommun ska få en fadder. Det vill i alla fall centerpartiet i kommunen som föreslår det här till kommunfullmäktige.

Enligt centern så skulle faddrarna kunna lotsa in nyanlända i samhällslivet och ge nyanlända ett bra kontaktnät, som bland annat skulle kunna göra det lättare att få jobb. Dessutom menar partiet att det skulle kunna ge faddrarna en hel del tillbaks, och öka förståelsen mellan olika grupper.

Faddrarna ska kommunen skaffa tillsammans med föreningslivet, studieförbunden och kyrkorna i kommunen, enligt förslaget.