Protester mot stängning av tv-kanaler

I dag, lördag, har Pakistans president Musharraf definitivt tystat två av Pakistans populäraraste tv-kanaler, som har sänt från Dubai. Det har lett till demonstrationer i huvudstaden Islamabad.

Ekots korresponent Nils Horner rapporterar från Islamabad att de båda tv-kanalerna stängts efter pakistanska påtryckningar på emiratiska myndigheter.

En av kanalerna, Geo-tv, har sänt från Dubai i några år, för att undvika risken att bli stängd eller censurerad av pakistanska myndigheter.

Nu visar det sig att Pakistans myndigheter har utövat påtryckningar på ett annat land. Därmed har tv-kanalerna, som sänder mycket politiska talkshower, helt släckts ned, och kan inte längre heller ses via satellit.

Mindre möjlighet till oberoende information
Det finns nu betydligt mindre oberoende information i Pakistan, enligt vår korrespondent. Pakistans statstelevision följer regimens linje, och den oberoende tv-kanal som finns är ganska liten och kan inte nås av hela landet.

Undantagstillstånd råder fortfarande i Pakistan och president Musharraf har sagt att det ska fortsätta.

USA-sändebudet John Negroponte som är på ett kort besök i landet, träffade Musharraf på lördagen. Han framförde i mycket skarpa ordalag att undantagstillståndet måste hävas och att det inte kan bli fråga om fria och rättvisa val så länge det råder.

Drar uppmärksamheten från andra frågor
USA är enligt vår korrespondent oroligt att krisen i Pakistan distraherar från de pakistanska myndigheternas jakt på talibaner och al-Qaidaanhängare.

Det är också pinsamt för USA att vara så nära allierad med Musharraf när han nu visar så diktatoriska tendenser.

Oppositionsledaren Benazir Bhutto har även hon talat med USA:s sändebud Negroponte. Hon framförde ett ganska klart och entydigt budskap om att hon inte längre är beredd att samarbeta med Musharraf, att han är alltför diktatorisk.

Bygger ny koalition
Hon försöker nu bygga koalition med andra oppositionspartier mot Musharraf.

Trycket på att häva undantagstillståndet växer både i Pakistan utomlands. Om Musharraf häver det kan det bli ännu fler protester, och han riskerar att tappa kontrollen helt, rapporterar vår korrespondent.