Diskriminering förekommer på lärosäten

Många studenter på högskolor och universietet i landet har bliviti diskriminerade eller känt sig illa behandlad under sin utbildning.

Enligt undersökningen som som Sveriges förenade studentkårer, SFS, har gjort är det främst kvinnor, homosexuella och funktionshindrade som har känt sig diskriminerade.

Dessutom vet inte hälften av studenterna att det här här olagligt sedan 2002 då Lagen om likabehandling trädde i kraft.

Nu vill SFS att lärosätena ska ta det här på allvar och göra något åt problemen.