Förseningen av Botniabanan kostar miljarder

Det kostar miljardbelopp att senarelägga nödvändiga investeringar i Ådalsbanan. Det skriver styrelsen för Bothniabanan AB i ett brev till regeringen.

Om investeringarna senareläggs innebär detta att Botniabanan inte kommer att kunna användas förrän 2013 i stället för 2010 och enligt styrelsens beräkningar uteblir då samhällsnytta till ett värde av 600 miljoner kronor årligen.

Kommunalrådet i Örnsköldsvik Elvy Söderström, som sitter i styrelsen för Botniabanan, säger till Radio Västernorrland att berörda kommuner nu ska begära att få träffa kommunikationsministern för att informera honom om ”...det ekonomiska vansinnet i detta”.