Duvor drabbade av Newcastle-sjukan

Flera brevduvor som finns i ett koloniområde i Malmö har insjuknat i Newcastle-sjukan, en allvarlig och smittsam virussjukdom.

I området finns ett trettiotal duvslag, där brevduvor i två av duvslagen är drabbade av sjukdomen.

Newcastle-sjukan, som är en allvarlig och smittsam virussjukdom, är inte farlig för människor. Den smittar endast mellan fåglar, som kan dö av sjukdomen.