Kommunens Äldsjälar utsedda

Maj Nyman, Hemse, och Lotta Segerdahl, Visby, har utsetts till årets Äldsjälar inom Gotlands kommun.

Det är de anställda inom äldreomsorgen som röstat fram sina kollegor. Lotta Segerdahl får priset för att hon är positiv, kreativ, lyhörd och sprider trygghet i arbetsgruppen

Maj Nyman får priset för att hon är vänlig, har tålamod och är engagerad i sitt jobb.

Belöningen blev en resa till Stockholm.