Anmälda svartbyggen har ökat i år

Antalet anmälda svartbyggen har ökat något de senaste åren. Och det är något som kan ha att göra med den pågående byggboomen. Det tror byggnadsinspektör Stefan Hallin, men han tror att det mera beror på god tro och slarv än att folk skulle vara mera oärliga.

Det anmäls mellan tjugo och trettio svartbyggen om året till kommunens stadsarkitektkontor. Men de senaste åren har man alltså märkt att antalet anmälningar ökat något och i år kommer det troligen att bli uppåt fyrtio svartbyggen.

Det är ingen större mängd, men visar ändå att folk chansar att bygga, utan att först kolla med stadsarkitektkontoret. Risken för den som bygger svart är att det hela måste rivas, men det är sällan det krävs.

Den som blir anmäld får nämligen alltid chansen att söka bygglov i efterhand. Det kan då visa sig att det inte behövs, men om så är fallet så krävs en straffavgift på fyra gånger bygglovsavgiften. Det kan handla om 4000 kronor och uppåt. För ett större bostadshus kan det röra sig om 40.000 kronor. Några få tvingas riva sina byggnader för att de står på olämpliga platser. I år har det skett i tre fall.

Statistik från 2006:

*Fem fick rivningsbeslut * tio fick lov i efterhand * tre var ej bygglovspliktigt * sju togs bort/återställdes * fem var äldre än 10 år, alltså preskriberade.