Bygglov i Grötlingbo överklagas

Två fastighetsägare i Grötlingbo överklagar byggnadslovet för ett bostadshus vid Domerarve.

De hävdar att den tänkta byggplatsen har högt kulturhistoriskt värde och att ett nytt bostadshus där vore olämpligt. De hänvisar bland annat till den medeltida ringvägen som både är av riksintresse och en turistattraktion. Det blir nu länsstyrelsen som får fatta beslut om huset ska få byggas eller inte.