EU håller fast vid turkiskt medlemskap

EU:s positiva inställning till ett framtida turkiskt medlemskap ska inte förändras, trots att de två tyngsta EU-länderna Tyskland och Frankrike numera har ledare som motsätter sig ett turkiskt medlemskap i EU.

Det säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i Ekots Lördagsintervju och han anser att förhandlingarna med Turkiet därför måste fortsätta. EU kan inte ändra sina åtaganden varje gång ett EU-land byter regering, hävdar Barroso.

Såväl Tysklands förbundskansler Angela Merkel som Frankrikes president Nicolas Sarkozy har tillträtt sina poster efter att EU beslöt inleda förhandlingar om framtida medlemskap med Turkiet.

”Tillhör inte Europa”
Bägge är emot ett turkiskt medlemskap, och särskilt Sarkozy argumenterar kraftfullt emot. Bland annat för att Turkiet enligt honom inte tillhör Europa.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso underkänner det argumentet. Så sa ingen när Turkiet blev medlem i Europarådet eller Nato säger han.

José Manuel Barroso beskrevs till en början som en svag kommissionsordförande, men har efter hand vunnit ökad respekt hos EU:s medlemsländers regeringar.

Ryktas att Barroso vill sitta kvar
I EU-kretsar ryktas det nu att Barroso arbetar för att få fortsatt förtroende, när hans femåriga mandatperiod går ut år 2009, eller att han skulle kandidera till den permanenta EU-ordförandepost som inrättas med det nya EU-fördraget.

I så fall skulle han bli en av de mer långlivade ledarna i EU:s historia. Själv försöker han förstås vifta bort spekulationerna men medger efter en stund att han skulle överväga att ställa upp igen om han blev ombedd.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se
Helena Edström
helena.edstrom@sr.se