EU-ministrar diskuterar ordförandeskapet

På lördagen samlades Frankrike, Sverige och Tjeckien för att utforma ett gemensamt program för ländernas ordförandeskap i EU. Den franska regeringen mötte EU-ministrarna från Sverige och Tjeckien. Men det är inte säkert att det planerade samarbetet går helt smärtfritt.

Premiärminister Francois Fillon förklarade att Frankrike har beslutat att prioritera frågorna energi, miljö, klimat, invandring och försvar under sitt EU-ordförandeskap.

I energifrågan vill fransmännen utveckla en säkerhetsstrategi för EU-länderna.

Luddighet kring militärt samarbete
Vad gäller klimat och miljö har Sverige och Frankrike ett ganska likt synsätt, men bara delvis vad gäller ett ökat militärt samarbete, sa Sveriges EU-minister Cecilia Malmström.

– De har varit ganska luddiga med vad det betyder rent konkret, så det får vi väl återkomma till i diskussionerna, vad de egentligen vill med det, hur mycket inrikespolitik det är, och hur mycket det betyder för unionen.

För trojkan Frankrike, Tjeckien och Sverige ska nu formuleras ett gemensamt 18 månaders program, och det finns en del stötestenar, medgav Malmström.

– Vi vet ju att vi är oense i frågan om Turkiet, och att vi har en mer positiv syn på globaliseringens möjligheter, och att vi tycker att vi ska öppna Europa för detta.

När Sarkozy säger att protektionism inte ska vara ett fult ord inom EU, vad säger du då?

– Vi tycker nog att det är ett ganska fult ord, vi tycker att frihandel är ett vackert ord.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se