Tyst i Sveriges Radios kanaler i Norrbotten

Stora delar av Norrbotten har drabbats av sändningsavbrott, både för tv och för radio. Sändarna i Älvsbyn och Luleå ligger helt nere och Sveriges Radios och Sveriges televisions kanaler kan därför inte sända över området.

Vad som är orsaken till sändningsavbrottet är inte känt, felsökning pågår och försök skall inom kort göras med att starta om den tekniska utrustningen.

Avbrottet betraktas som allvarligt eftersom kanalerna är beredskapskanaler i händelse av en större olycka o dyl.

Den enda sändaren som uppges fungera i Norrbotten är Kalixsändaren.