Browns popularitet dalar

I Storbritannien minskar förtroendet kraftigt för premiärminister Gordon Brown. I en opinionsundersökning som publiceras i Sunday Times får Brown de sämsta opinionssiffrorna sedan han tog över som premiärminister i juni.

Bara 33 procent anser att Brown gör ett bra jobb, det är ett rejält ras jämfört med för en månad sedan då 59 procent tyckte att Brown gör ett bra jobb.

I oktober mätningen var 29 procent kritiska till det jobb som den brittiske premiärministern utför, den här månaden har antalet kritiker ökat till 43 procent av de tillfrågade.

Dåligt går det också för Gordon Browns parti, Labour som får 35 procent i opinionsundersökningen.

De konservativa med ledaren David Cameron får 41 procents stöd.