Internetsprit måste drickas före gränsen

De norrmän som köper billig internetsprit via macken i Storlien, måste dricka upp den i Norge - annars bryter de mot lagen. Norrmännen får bara ta in en liter sprit och två flaskor vin från Norge till Sverige och det gör att tullen i Storlien stöter på en del norrmän som försöker föra in större partier.