Kraftsamling på Degerfors Järnverk

I morgon måndag får Degerfors Järnverk besök av landshövding Sören Gunnarsson, för en diskussion om kraftsamling inför storsatsningen.

Ägaren Outokumpo ska ju satsa 1,7 miljarder kronor på Järnverket i Degerfors.

Enligt landshövdingen är det viktigt att säkra utbildningsmöjligheterna kring avancerad teknik, och förbättra vägar, järnvägar och bredband.