Nej till vindkraft

Naturskyddsföreningen i Övertorneå har i ett yttrande till Miljödomstolen skrivit att det bara ska ges tillstånd till vindkraftverk på platser där det inte påverkar gammelskog.

Det är planerna på Vindkraftskompaniets anläggning i Övertororneå kommun på Taka-Aapua, Rautiorova,Rautiolehto, Kaaremaa och Kuusilaki som Naturskyddsföreningen motsätter sig. De menar att det i området finns höga naturvärden.