Digitala kartor ska kartlägga brottslighet

Västerås vill bli första kommunen i Sverige som kartlägger brottslighet utomhus på en digital karta, alltså en karta som hela tiden kan hållas aktuell i datasystemet. Som ett första steg kartläggs skadegörelse på kommunens egna fastigheter och anlagda bränder.

- Målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten, säger Per-Olof Rask på det brotts-förebyggande rådet, ”Värna Västerås”. Vi tittar på ett antal industriområden, utan att nämna vilka så var misshandelsfall utomhus mer frekvent i ett visst område och då tittar vi på vad det är i den geografiska miljön som skulle kunna orsaka det, säger Per-Olof Rask.

- Svaret styr hur samhället fördelar sina resurser, som hur ofta polisen ska patrullera ett område eller vilken belysning området ska ha.

- Skälet till att vi gör ett nationellt projekt är att vi också vill pröva en lagstiftning, för att titta på om det finns anledning att skydda en del av den här informationen. Den kan skapa majoritetsmissförstånd och påverka integration eller segregation framför allt. Det kan handla om att människor skulle kunna ringa till kommunen och fråga var i kommunen det är mest brott och så väljer man kanske att inte flytta dit.

- Det är en oerhörd försiktighet vi måste använda i det här, och den kompetensen har vi inte utan vi måste också pröva med de nationella departementen och myndigheterna vad som är möjligt utifrån de olika lagstiftningarna eller utifrån någon etisk, moralisk aspekt, säger Per-Olof Rask.