Egenvårdsguiden finns nu även på cd

Egenvårdsguiden, som funnits i bokform, finns nu också inläst på cd. Och den ska nu skickas ut till alla synskadade i länet. På cd:n finns vårdtips inom olika sjukdomsområden.

- Att den finns är viktigt för att alla ska kunna ta del av informationen, säger Christina Nilsson på landstinget.