Seglora kyrka återinvigs

Idag söndag klockan elva, återinvigs Seglora kyrka efter att ha varit stängd i sju månader för renovering. I samband med invigningen framförs delar av den specialskriva Segloramässan, framförd av folkmusikgruppen Seglora från Norge.

Kyrkoherde Jan-Olof Broberg är nöjd med den omfattande renoveringen.
- Taket är helt omlagt och det är ny värmeanläggning bland annat. Totalt har alla åtgärder kostat 6,7 miljoner kronor, berättar kyrkoherden.