Dödsolyckorna minskar i Stockholms län

Under perioden januari till och med oktober i år omkom totalt 404 personer i trafiken i landet, enligt preliminära siffror från Vägverket. Det är 42 fler än under motsvarande period i fjol. I Stockholms län har dödsolyckorna hittills i år däremot minskat något.

Under perioden januari-oktober omkom 37 personer i trafiken i Stockholms län, jämfört med 42 under motsvarande period i fjol.