Lejondagen för invånarna i Linköping

Idag genomför Linköpings kommun för första gången den så kallade Lejondagen.

Tanken är att invånarna ska få information om de kommunala bolagen och deras verksamhet.

Förutom att få en presentation av bolagen ges också möjlighet att diskutera aktuella frågor med vd:arna och styrelserepresentanter.

Arrangamanget genomförs i Konsert och kongress.

Även för barnen kommer det att finnas aktiviteter såsom hoppborg och ansiktsmålning.

De bolag som deltar i Lejondagen är:

Linköpings Stadshus AB, Tekniska Verken i Linköping AB,
AB Stångåstaden, Arenabolaget i Linköping AB,
Linköpings Kommunala Fastigheter AB, Sankt Kors Fastighets AB,
Mjärdevi Science Park AB, Bryggaregården AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Marknadsbolaget - Framtid Linköping AB och kommunens exploateringsbolag.