Ett steg närmare ett gemensamt energikontor

Regionförbundet Östsam har ansökt om 2,3 miljoner kronor från EU för att kunna starta det energikontor som samtliga kommuner i länet vill ha.

Varje kommun kommer sedan att betala 2 kronor per invånare varje år för drift av kontoret.
Norrköping och Linköpings kommuner är dock inte på det klara med hur mycket de anser att de kan finansiera.

Även Östsam kommer att bidra till energikontoret med en krona per invånare och år i länet.

På sikt är det meningen att verksamheten skall bära sig själv genom de tjänster som kontoret tar betalt för.

Syftet med ett länsövergripande energikontor är att samordna kommunernas arbete med energi och erbjuda företag hjälp med energieffektivisering.