DI kritiserar åter Karolinska om journaler

Uppdaterad 13:19
Trots att Datainspektionen tidigare pekat på brister i säkerheten kring journalsystemet vid Karolinska universitetssjukhuset, har sjukhuset inte bättrat sig.