Länsmuséet byggs om

Värmlands Museum i Karlstad ska byggas om. Främst gäller det foajén, vilket också ger restaurangen större plats.

Alla restauranggäster kommer därför att centreras till mitten istället för att vara uppdelade på två sidor som det är nu. Ombyggnaden ska vara klar i maj nästa år. Samtidigt annonserar muséet om en ny entreprenör till att driva restaurangen, eftersom den nuvarande entreprenören sagt upp avtalet.