Vården kritiseras för sen cancerdiagnos

Socialstyrelsen kritiserar en vårdcentral i Karlstad sedan en cancersjuk kvinna fått rätt diagnos först ett år efter första läkarbesöket.

För ryggsmärtor remitterades kvinnan i 75-årsåldern då till sjukgymnast. En sent omsider grundlig undersökning visade på att kvinnan hade tumörsjukdomen myelom, och behandling inleddes akut. För många olika läkare inblandade och dåligt samarbete mellan läkare och sjukgymnast, konstaterar Socialstyrelsen, och kräver skärpta rutiner vid vårdcentralen.