Kritik mot snöröjningen i Gällivare

Under förra helgen föll cirka 50 centimeter snö i Gällivare under två och ett halvt dygn. De ordinarie snöröjningsfordonen räckte inte till och många vägar snöade igen. Gälllivare kommun kommer i fortsättningen att ta in extra snöröjningsresurser vid extrema snöfall.

-Det kan entreprenörerna ställa upp med och på det sättet kan vi kanske erbjuda trafikanterna bättre förutsättningar under senare kvällar om vi tar in extra resurser, säger Stefan Olofsson, ansvarig för snörjöningen i Gällivare kommun.

Budgeten för att hålla vägarna fria från snö är 8 miljoner kronor i Gällivare. Förra helgen ymniga snöfall tog en sjättedel av de pengarna.

Normalt så minskas plogningen av vägar under nattetid och resurserna läggs över på den tidiga morgonen, även vid extrema snöfall. Detta för att vägarna ska vara framkomliga när morgontrafiken börjar.

Krister Larsson vid Gällivare Taxi har kört taxi i sju år och har aldrig varit med om att framkomligheten har varit så dålig på vägarna som natten mot förra lördagen.

Hans bil gick varm när snön forsade in i motorrummet.

-Instrumentbeslysningen slocknade i bilen, den skakade sönder.

-Och det var så mycket snö att det spolade över huven och stoppade igen hela fronten. Jag var tvungen att stanna, ta bort all snö och sedan försökte jag ta mig hem. Det var efter småvägar men även efter huvudvägarna i samhället, säger han.

Krister Larsson anser att en så dålig snörröjning är förenat med fara för trafikanterna.

-Det måste vara väldiga problem för polis och ambulans som ska hämta sjuka personer och kanske inte ens kommer in på områdena. Det vore väldigt synd om det skulle gå så långt att det händer en allvarlig olycka på grunda av dåligt plogande, menar han.

Maritha Mossberg SR Norrbotten

Maritha.Mossberg@sr.se