Mjölkbönder i grannlän hotar lämna Milko

Många mjölkproducenter i norra Västernorrland som är knutna till Milko, vill byta till Norrmejerier.

Orsaken är att Milko betalar för dåligt jämfört med andra mejerier enligt mjökbönderna.

Idag betalar Milko omkring 3,30 per kilo mjölk.