Kyrkan satsar på klimatet

Under söndagen drar den landsomfattande kampanjen Skapelsefeber igång och den handlar om problemet med klimatförändringar. I exempelvis Västerås bjuds det på en rad arrangemang under den vecka kampanjen pågår. Bland annat en klimatmässa för ungdomar, filmkvällar på temat miljö, en klimatshow och dessutom kommer miljöminister Andreas Carlgren till en gudstjänst i Västerås för att prata om klimathoten.

Det är Sveriges kyrkor och samfund samt olika kristna organisationer som gemensamt står bakom kampanjen.
Per Larsson, från Svenska kyrkan, är en av initiativtagarna till kampanjen i Västerås:

- Klimatförändringen är inget som kommer, det är något som redan är på gång med förödande verkningar. Vi måste samarbeta, alla goda krafter. Vi måste få en mycket stark politisk förändring och det ganska snart därför att alla som kan saken säger att vi har högst tio år på oss att vända utvecklingen om vi ska ha någon chans över huvudtaget, säger Per Larsson.

Inom kyrkan är man mycket orolig för klimatförändringar och vill med den här kampanjen väcka debatt både inom de egna leden och i omvärlden för att få fler att förstå att något måste göras. Men är det då egentligen kyrkans uppgift att engagera sig i klimatfrågor?

- Framtiden måste vi ro med två åror brukar vi säga. Den ena är politiken och tekniken som är jätteviktiga och grundläggande naturligvis. Men vi ser att det dessutom behövs en andra åra som är består av etik och moral, vårt sätt att leva och hur det påverkar resten av världen och kommande generationer. Där har kyrkan mycket att säga, enligt Per Larsson.