Maximal miljövänlighet när regionen reser

Nya riktlinjer för tjänsteresor ska ge billigare och miljömässigt bättre resor.

Kollektivtrafik och tåg ska så långt det är möjligt användas istället för bil och flyg. Bilresorna ska då helst göras med regionens miljöbilsflotta.

Dessutom ska video- och telefonkonferenser användas i större utsträckning, för att minska antalet resor och därmed belastningen på miljön.

Den här nya resepolicyn har Västra Götalandsregionens personalutskott beslutat om.