Fortsatt karensdag för landstingsanställda

Landstinget Halland ändrar inte sin policy när det gäller karensdagen för de anställda.

Inom vissa andra landsting slipper de anställda karensdagen eftersom de ofta blir smittade på jobbet. Men det gäller inte Landstinget Halland där de anställda får avdrag för första sjukskrivningsdagen.

– Vi har en sjukförsäkring i det här landet med ett regelverk beslutat av Sveriges riksdag, och det innehåller en karensdag. Det gäller alla arbetsplatser och alla typer av sjukdomar. Då finns det ingen anledning att i grunden ha annorlunda bestämmelser i Landstinget Halland än vad som föreskrivs i detta, säger Jörgen Britzén, personaldirektör på Landstinget Halland.

Vissa landsting bjuder på karensdagen
De som är anställda inom landstinget i till exempel Gävleborg, Uppsala och Örebro slipper idag karensdagen helt. Det innebär att de får pengar från den första sjukskrivningsdagen. Anledningen är att de som jobbar inom vård och omsorg ofta blir smittade av till exempel kräksjuka eller influensa på jobbet.

Men det gäller alltså inte i Landstinget Halland. Jörgen Britzén säger att en anledning är att det är svårt att avgöra om den anställde verkligen har blivit smittad på jobbet.

Kan beordras att vara hemma
Landstinget har inte några planer på att slopa karensdagen för sina anställda. Däremot kan en anställd som varit sjuk beordras att stanna hemma med lön dagarna efter tillfrisknandet.

– Ett exempel på det är om smittskyddet inom landstinget bedömer att man efter tillfrisknandet fortfarande kan vara en smittosrisk. Då stänger man av personal med lön hemma, och det är med grund till de avtal vi har för arbetsmarknaden, säger Jörgen Britzén, personaldirektör på Landstinget Halland.