47 miljoner kronor till forskningsprojekt i Göteborg

Den nya nanoteknikens risker är dåligt undersökta i Sverige. Nu får Göteborgs universitet sex och en halv miljon kronor från statliga forskningsrådet Formas för att utreda hur den nya tekniken påverkar människor och miljö.

Totalt delar Formas ut 47 miljoner kronor till flera olika forskningsprojekt i Göteborg.

Sverige var ett av de länder där nanotekniken utvecklades först. Men arbetet med att undersöka riskerna med den nya tekniken och hur den påverkar människan och miljön har däremot länge släpat efter.

De nya konstgjorda nanopartiklarna ger oss en mängd nya produkter, alltifrån båtfärger till sololjor och kläder.

Nanotekniken kan också användas för att väsentligt lyfta forskningen kring olika sjukdomar samt ytterligare förfina och effektivisera datorer. Hur de små partiklarna reagerar när de tas upp i miljön och av människor och djur är det som nu ska undersökas.

Av den halv miljard kronor stora potten som Formas totalt delar ut till forskning går 47 miljoner kronor till projekt vid Göteborgs universitet. Övriga projekt handlar bland annat om hållbara och hälsosamma matvanor för barn, cancersjukdomar och störningar kring petrokemisk industri.