Radikal förändring för Norrtäljes skolor

En stor förändring är på gång för grundskolan i Norrtälje kommun. Majoritet och opposition har gått samman och väntas på tisdag fatta ett beslut som radikalt kommer att stöpa om skolverksamheten i kommunen. Ann S Pihlgren är moderat ordförande i barn- och skolnämnden:

- Det vi har insett i den politiska grupperingen är att vi måste göra något på ett helt annat sätt. Vår förhoppning är ju att det ska påverka så det blir ett bättre lärande.

Skolorna i Norrtälje kommun har länge legat dåligt till i undersökningar där man mätt kunskapsnivåer hos eleverna, och det har gällt både i jämförelse med andra kommuner i länet och med kommuner i landet som helhet. Och det är det som fått majoritet och opposition om att enas om nya och långtgående grepp:

- Det vi bland annat kommer att göra är att organisera verksamheten så långt som det går i F-9-enheter. En annan är att vi delar på enheterna så att förskolan hamnar i egna enheter och grundskolan i egna.

Så en rektor för en skola blir inte längre ansvarig för förskolan?

- Alldeles riktigt. På flera av de här ställena finns det redan skolar, i Rimbo finns både Bålbroskolan och Långsjöskolan som F-9 skolor redan nu. Men i Norrtälje har vi exempelvis den anrika Roslagsskolan som varit en 7-9 skolan väldigt länge, och i det här förslaget kommer den bli en F-9-skola.

Men ännu har inte allmänheten riktigt förstått hur stort det är det som är på gång?

- Nej, det tror jag inte. Det kanske de inte gör heller förren de börjar se reslutaten, säger Ann S Pihlgren, ordförande i barn- och skolnämnden i Norrtälje.

En del av förändringarna väntas genomföras nästa höst och övriga successivt dom närmaste åren.

Mårten Nilsson
marten.nilsson@sr.se