Tvärt emot skogsbarometern - virkespriserna faller

Priserna på sågade trävaror befinner sig i ett fritt fall. Det menar i alla fall Sven-Ivar Marcusson, som är vd för Höglands såg och hyvleri i Örnsköldsvik. En uppfattning som går stick i stäv med den årliga Skogsbarometern, där skogsägarna menar att skogspriserna kommer fortsätta stiga.

Skogsbarometern för 2007 bygger på intervjuer med 621 skogsägare, där de har fått ge sin syn på framtiden.

Stigande råvarupriser och fortsatt lönsamhet är något av det som kom fram i undersökningen.

Men Sven-Ivar Marcusson är alltså inte lika optimistisk. Enligt honom har priserna på sågat virke redan sjunkit dramatiskt.

– Priserna för de lägre kvaliteterna har redan sjunkit ungefär 20 procent och det är mycket, säger han.

Men enligt årets skogsbarometer, en rapport som årligen tas fram av LRF Konsult och Swedbank så har  Norrland har i dag den högsta prisnivån i landet och får man tro skogsägarna kommer priserna fortsätta stiga.

Skogsbarometern undersöker årligen dom privata skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.

I årets undersökning visar det sig att betydligt fler skogsägare än tidigare är tillfreds med lönsamheten och man tror på ökade virkes- och fastighetspriser.

59 procent av skogsägarna anser att det är ganska eller mycket lönsamt att köpa skogsmark. Det är en ökning med 20 procent sedan 2003.

Undersökningen visar också att den genomsnittlige skogsägaren inte direkt är någon ungdom. 40 procent av dom tillfrågade är över 60 år.