Eskilstuna vill satsa på de hemlösa

Eskilstuna kommun ska halvera antalet hemlösa och ska fortsätta arbetet att motverka hemlöshet och olika former av utestängning från arbetsmarknaden.

Kommunen ska bland annat med hjälp av pengar från Socialsstyrelsen och tillsammans med bland annat frivilligorganisationer ta fram en lokal strategi för hur det ska gå till.

Kommunen ska framförallt satsa på barnfamiljer och satsa på ett boende som ska fungera som ett socialt kooperativ.  Arbetsmarknads- och familjlenämnden ska ansöka om närmare 1,4 miljoner från Socialsstyrelsen.