Grisfarm i Gnarp växer fram

Den här veckan kom de första grisarna till en nystartad grisfarm i Gnarp. Det började för ett år sedan med stora planer och följdes av överklaganden av närboende och stopp hos länsstyrelsen. Men efter beslut i miljödomstolen har Claes-Erik Andersson nu fått möjlighet att genomföra sitt livs satsning.

För 20 år sedan såldes de nio korna på gården av Claes-Erik Anderssons föräldrar. Nu satsar han på stort grisställ med plats för 1200 grisar.

Det ska vara fullbelagt i februari och sedan ska det bli en produktion på nära 4000 svin per år. Kostnad 6,5 miljon kronor.

Med stöd av LRF har han nu kommit igång. Lukten från gödselbrunnen har han recucerat med ett stort lock och genom att transportera värmen från gödseln till grisarna istallet istället.