Synskadade i länet kräver bättre ledsagning

De Synskadades Riksförbund i Västmanland vill ha bättre ledsagning vid kollektivt resande. Den ökade konkurrensutsättningen av tåg- och busstrafik, har medfört fler inblandade aktörer och en mycket oklar ansvarsfördelning och olika regler, säger SRF Västmanland i ett pressmeddelande.

De skriver att det i Västerås finns tämligen väl fungerande ledsagarservice, genom stationsvärdarna, men det är nödvändigt också på andra orter i länet, anser de och bör regleras i skriftliga avtal, enligt SRF Västmanland.