Miljövänligare resor i Västra Götaland

Nya riktlinjer för tjänsteresor i Västra Götalandsregionen ska ge billigare och miljövänligare resor

Kollektivtrafik och tåg ska så långt det är möjligt användas istället för bil och flyg. Bilresorna ska då helst göras med regionens miljöbilsflotta.

Dessutom ska video- och telefonkonferenser användas i större utsträckning, för att minska antalet resor och därmed belastningen på miljön, allt enligt den nya resepolicyn som Västra Götalandsregionens personalutskott har beslutat om.