Nytt agtak till Lojstahallen

Lojsta hembygdsförening ansöker om bidrag från länsstyrelsen för att lägga om agtaket på Lojstahallen.

Trots att arbetet mestadels kommer att ske med frivillig arbetskraft så beräknas kostnaderna till över 100 000 kronor.