Grävarbeten i Väskinde granskas inte

Åklagaren lägger ner utredningen om grävarbeten som gjorts på en tomt inom strandskyddat område i Väskinde, granne med Krysmyntagården.

Det var länsstyrelsen som anmält grävningarna som de ansåg var ett brott mot miljöbalken. Åklagaren har lagt ner ärendet eftersom brott inte kan styrkas.