Brister i rättsintyg kvarstår

Det finns fortfarande stora brister i de rättsintyg som utfärdas. Det anser Rättsmedicinalverket. Rättsintygen kan gälla exempelvis skador hos brottsoffer.

Efter mångårig kritik mot rättsintygen, infördes en ny lag vid årsskiftet.

Men rättsmedicinalverket anser att intygen i allt för stor omfattning fortfarande utfärdas av läkare som saknade rutin och erfarenhet, vilket medför att viktiga bedömningar ibland saknas och att slutsatser ibland är felaktiga.

Det här kan äventyra rättssäkerheten för både brottsoffer och misstänkta förövare, enligt Rättsmedicinalverket.