Gasledning hotar miljön i Östersjön

Flera naturområden kommer att påverkas av den planerade gasledningen genom Östersjön. Det framgår av en ny, reviderad projektbeskrivning med alternativa sträckningar från företaget Nordstream. För att kunna lägga ledningen i Finska viken planeras att fylla viken med miljontals ton sten.

Den nya redogörelsen visar att det kommer att bli stor påverkan på naturmiljön, framförallt under byggnadsskedet.     

På den ryska sidan i Finska viken kommer gasledningen att beröra ett skyddat område med nio öar. 

Känsliga områden berörs
Norr om Bornholm berörs Davids bank, som är ett Natura 2000-område, liksom ett havsområde utanför Greifswald. 

Sverige har krävt att ledningen ska dras längre bort från Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken, som är viktiga skyddade marina områden.  

Nu säger Nordstream att ledningen ska ligga tre kilometer ifrån de skyddade områdena. 

Miljontals ton sten dumpas
Havsbotten i den trånga och känsliga Finska viken är mycket kuperad. Nordstream säger att man därför planerar att dumpa ungefär 2,5 miljoner kubikmeter sten på botten för att jämna ut underlaget för ledningen. 

Stendumpning kommer också att äga rum på andra sträckor längs den 120 mil långa ledningen.

Vapen riskerar explodera
På många platser finns dumpade stridsmedel från andra världskriget, som kan innebära kemiska risker och fara för explosioner. 

Undersökningarna av stridsmedel på havsbotten kommer att fortsätta, enligt Nordstream. 

Ännu finns alltså enbart en projektbeskrivning av naturgasledningen, miljökonsekvensbeskrivningen blir klar först i vår då man i detalj ska redovisa miljöeffekterna.

Då måste man redogöra för hur man ska undvika dumpningsplatserna för stridsmedel, värdera riskerna för att gifter frigörs när man gräver på havsbotten, risken för gasläckor, fartygskollisioner och oljeutsläpp.

Naturvårdsverket skickar nu det här förslaget på remiss till ett sjuttiotal olika myndigheter och organisationer.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se