Farlig skolväg i Halmstad

Elever på Örjansskolan och Wallbergskolan i Halmstad utsätts för livsfara när de går över den smala och mycket trafikerade bron över Nissan vid Slottsmöllan för att ta sig till skolan.

Oroliga föräldrar som bildat en aktionsgrupp som kämpar för en förbättring av trafikmiljön.  Bron har bara en körfil och saknar trottoar för de gående.

- Mina två barn har inga andra alternativ än att passera bron för att komma till Wallbergskolan, säger Katrin Hutton  som själv följer barnen till skolan varje dag.

Katrin Hutton är både irriterad och förvånad över att kommunen fortsätter att ignorera problemet,  trots att man på kommunen bekräftat att bron inte är säker för fotgängare och cyklister.

På måndagsmorgonen kommer man att ha gående skolbuss över Slottsmöllebron.