Träffpunkt i fara för psykiskt sjuka

Träffpunkten för psykiskt funktionshindrade i Falkenberg riskar att läggas ner.

Anledningen är att socialnämnden behöver spara pengar, och en nedläggning av verksamheten innebär en besparing på 600 000 kronor om året för kommunen.

Träffpunkten har två anställda, och har öppet två dagar i veckan då framförallt lite äldre kan göra besök för samtal och aktiviteter.

Den 28 november fattar socialnämnden beslut om framtiden för Träffpunkten i Falkenberg, berättar Hallads Nyheter.