Busstrafik ska ge bättre luft i Birsta

Ny gångtunnel under E4:an och busshållplatser vid motorvägen vid handelsområdet Birsta i Sundsvall kan snart vara verklighet.
Politikerna kommer att diskutera förslaget i morgon.

Om bygget blir verklighet kommer det bli lättare, både för kunder och de som jobbar där, att åka kollektivt till Birsta.
Med det hoppas kommunen att trafiktrycket och luftföroreningarna inne i området också kommer att minska.

Skriver Dagbladet idag.