Allt fler unga har en god man

Allt fler unga personer på Gotland får i dag hjälp av en god man. Ökningen är oroande enligt Länsstyrelsen. Men på kommunen tycker man att det är bra att fler får hjälp.

- Jag tycker man ska se det som positivt, säger Lena Söderlund, handläggare på överförmyndarverksamheten. Fler får hjälp i tid i dag.
708 personer på Gotland får i dag hjälp av en god man. Vissa får hjälp med att hålla ordning på ekonomin, andra får hjälp med att bevaka sin rätt till olika saker, till exempel att söka bostadsbidrag. Vissa behöver också hjälp med att skapa sociala kontakter och få fler hemtjänsttimmar.

De flesta som har god man är 50 år eller äldre. Men unga personer blir fler. I dag har 103 personer på Gotland mellan 18 och 24 år en god man. Lena Söderlund förklarar det med att unga nu för tiden fångas upp redan i skolåldern.

- Man ser diagnoser tidigare i dag som kan visa på att personen inte kan bevaka sin egendom, säger hon.

Lena Söderlund menar alltså att det är en positiv trend vi ser. Hon säger också att det inte bara ser ut så här på Gotland utan också i resten av landet.

- När man fyller 18 så har man en rad rättigheter i samhället som du behöver ta tillvara. Då kan man behöva någon som hjälper till, säger handläggare Lena Söderlund.