Socialtjänsten inför system som ska minska risk för fel

Landets socialtjänster ska bli effektivare och minimera riskerna för fel. Därför införs nu runt om i Sverige ett nytt kvalitetssäkringssystem. Modellen heter BBIC, Barnens behov i centrum och i Västernorrland kommer inom kort samtliga kommuner att använda sig av systemet.

Basen i BBIC är en triangel, vars sidor representerar tre delar av barnens sociala situation.
Meningen är att modellen ska sätta barnets behov i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i den omgivande miljön och att det ska ge en helhetsbild av barnet.

Till systemet finns också ett datoriserat stöd som strukturerar all dokumentation i olika steg.’

– Triangeln är ett sätt att samla in information, det är ett pedagogiskt instrument för att förklara hur utredningen ska gå till, men framförallt ett analysinstrument när man ska bedöma om det finns behov av insatser för barnet, säger Birgit Bergkvist, som utbildar i BBIC vid socialtjänsten i Örnsköldsvik.

Individ- och familjeomsorgen i Örnsköldsvik fick 2005 kritik av länsstyrelsen, bland annat för omfattande brister i handläggning och dokumentation, men också för ett bristande barnperspektiv.

– Den typen av fel vi gjorde då kommer vi förhoppningsvis inte att göra nu när vi inför det här systemet, säger Birgitta Johansson, verksamhetschef vid kommunens sociala utredningsenhet.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se