Klimatsatsning i kyrkorna

Under ”Kyrkornas globala vecka” som inleds idag, så ska nu kyrkorna i Östergötland och i hela Sverige tillsammans uppmärksamma frågor av internationell karaktär.

I år är temat miljö, och man vill göra klimatfrågan angelägen i både de egna leden och för omvärlden.

Under ”Kyrkornas globala vecka” så försöker kyrkorna i Sverige tillsammans uppmärksamma frågor av internationell karaktär, med andra ord sådant som rör oss i den rika världen och människor i den fattiga världen, och i år är temat miljö.

Satsningen pågår hela veckan, berättar Anders Hagman från Krokeks församling, och syftet är helt enkelt att väcka uppmärksamhet kring vår miljö:
- Nu är ju klimatfrågan på alla läppar och man kan kanske tycka det är lite tjatigt med alla initivativ när det gäller vårt klimat, men det är det ju inte, den frågar är så akut och gäller oss alla, konstaterar han

I Kolmårdskyrkan ska nu hållas ett seminarium som biskop Martin Lind bjudit in till. Som huvudgäst kommer en gäst från Indien som jobbar med hållbar utveckling. Även Martin Palmer, rådgivare till FNs generalsekreterare i frågor om klimat, kommer och till helgen blir det en ungdomshelg i Linköping med regi av de kristna ungdomsförbunden.

Anton Frank/Marie-Louise Kristensson
anton.frank@sr.se