Lilla Edet vill ha klimatpengar till bekväm tågstation

Lilla Edet satsar på att få klimatinvesteringspengar, KLIMP-bidrag, för femte gången. Tyngdpunkten i ansökan ligger på tågstationen i Lödöse och energieffektiv gatubelysning.

För att tåget ska vara ett alternativ till bilen vill miljöförvaltningen ha en ordentlig väntsal med ljus, värme och toalett.

Den som vill cykla till tåget ska kunna göra det på en säker gång- cykelväg och därför ansöker man om klimatpengar så att den som bor i Lödöse ska kunna ta cykeln till stationen utan att behöva ge sig ut på stora vägen.

Lilla Edet och Helsingborg är båda unika genom att ha fått KLIMP-bidrag hela fyra gånger.